Jak legalnie przekształcić spółkę?

Spółka jawna, jest jedną z podstawowych, obecnie występujących firm działalności gospodarczej. Chociaż jest ona związana bezpośrednio z szeregiem różnych zalet, po pewnym czasie może się ona okazać niewystarczająca, aby zapewnić prawidłowy, dalszy rozwój danej firmy. Nic dziwnego, że coraz większa liczba przedsiębiorców, decyduje się na przekształcenie tej formy działalności.

Usługi profesjonalnej kancelarii

przekształcenie spółek Oczywiście, aby takie przekształcenie mogło być zrealizowane, konieczne jest spełnienie całego szeregu różnego rodzaju wymogów prawnych oraz formalnych. Co więcej, każdorazowe przekształcenie spółki wymagać musi jego przeprowadzenia zgodnie z pewnymi, odgórnie ustalonymi etapami takiego przekształcenia. I tak, niemal w każdym wypadku krokiem pierwszym, jest samodzielnie sporządzenie planu przekształcenie takiej formy działalności. Krok kolejny, to niemal za każdym razem podjęcie uchwały o przekształceniu spółki, a następnie powołanie członków organów spółki, w przypadku gdy mowa jest o spółce z o.o. Krok kolejny, jeżeli chodzi o legalne przekształcanie spółek, to niemal zawsze zawarcie umowy spółki z o.o. Ostatnim krokiem wykonywanego przekształcenia okazuje się być złożenie wniosku o wpis KRS. Jeżeli chodzi o przygotowanie planu przekształcenia, warto pamiętać, że przygotować go muszą wszyscy wspólnicy wchodzący w skład spółki przekształcanej, którzy uprawnieni są jednocześnie do prowadzenia jej spraw.

przekształcenie spółek Plan ten, przygotowany powinien być każdorazowo w formie pisemnej, jednocześnie z zachowaniem rygoru nieważności. Plan ten, powinien zawsze uwzględniać wartość majątku spółki, która jest przekształcana. Plan przekształcenia, aby mógł być uznany za w pełni legalny, powinien zawierać szereg różnego rodzaju załączników. Do tych, których znacznie wydaje się być zdecydowanie największe, zaliczyć można z pewnością projekt uchwały dotyczący przekształcenia, czy też projekt umowy spółki. Ze względu na szereg wymogów formalnych koniecznych do spełnienia podczas procesu przekształcenia, nadzór nad nim powinno się zlecać profesjonalistom. W obecnym czasie, coraz większa liczba właścicieli spółek, szczególnie tych jawnych, zdecydowanych jest na ich przekształcenie.

Dzięki temu, można przede wszystkim umożliwić dalszy, swobodny rozwój danej firmy. Oczywiście, aby takie przekształcenie było w ogóle możliwe, należy go przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dobrym pomysłem jest zlecenie nadzoru nad takim procesem profesjonalistom, w postaci na przykład kancelarii prawnej, co pozwoli uniknąć błędów formalnych.