Kiedy konieczne jest sporządzenie deklaracji Intrastat?

Główny Urząd Statystyczny zajmuje się w Polsce nadzorem również nad działalnością podmiotów gospodarczych. Zbiera on na przykład dane o imporcie oraz eksporcie towarów, realizowanym właśnie przez przedsiębiorców. Zmusza ich to do sporządzenia e – deklaracji w ramach systemu Intrastat, koniecznej dla prawidłowej realizacji zadań Urzędu Statystycznego.

Funkcja deklaracji Intrastat?

przewóz towarówJest to specjalny system statystyczny, stworzony właśnie dla potrzeb gromadzenia danych na temat importu i eksportu realizowanego przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, zmuszeni są do sporządzania odpowiedniego rodzaju deklaracji każdorazowo, kiedy wartości ich eksportu bądź też importu, przekroczą określone normy. Oczywiście jednak, nie każdy podmiot musi się liczyć z koniecznością sporządzenia takiej właśnie deklaracji. Obowiązkiem tym objęte są przede wszystkim zarówno osoby fizyczne, bądź też prawne, oraz jednostki administracyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Dodatkowo, dotyczy to ich tylko w tym przypadku, gdy osoby takie lub też podmioty są czynnymi podatnikami VAT, oraz dokonują stałej wymiany z innymi państwami, wchodzącymi w skład UE. Dlatego właśnie muszą oni sporządzać deklaracje Intrastat przywóz towarów jest bowiem ściśle kontrolowany w ramach tego systemu.

przewóz towarówJednocześnie, należy liczyć się z tym, że muszą oni sporządzić wspomnianą deklarację jedynie w tym momencie, gdy wartość przywozu, oraz wywozu towarów, przekracza odgórnie ustalone wartości progów statystycznych. Wartości te, określane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , każdorazowo na każdy kolejny rok podatkowy. Oprócz przekroczenia wartości progów statystycznych, ze sporządzeniem deklaracji muszą się liczyć również ci przedsiębiorcy, w przypadku których przekroczenie wartości dotyczy aktualnego roku, chociaż same transakcje ściśle dotyczą roku poprzedniego. Ze względu na spory poziom skomplikowania sporządzonej deklaracji warto skorzystać z oferty firm szkoleniowych, które doszkalają w temacie ich prawidłowego sporządzania. Sporządzanie e-deklaracji w celach statystycznych, dotyczących wywozu bądź też importu towarów w ramach Unii Europejskiej, dotyczyć może wielu różnych przedsiębiorców.

Z tego też względu bardzo ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób podejść do kwestii sporządzania tej e-deklaracji, i w jakich sytuacjach jest to bezwzględnie wymagane i konieczne. Ze względu na fakt, że nieprawidłowe sporządzenie wspomnianej deklaracji może się skończyć zapłaceniem wysokich kar, dobrym pomysłem jest przeszkolenie się w tym zakresie.