Projekty unijne w Polsce

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyła się przed nami możliwość składania wniosków o dotacje dla prywatnego biznesu, jak również na działalność kulturalną, rozwój miast i wsi, badania technologiczne i wiele innych projektów. Pula środków finansowych została podzielona na kilka odrębnych projektów, a część funduszy do wykorzystania została również przypisana do konkretnych województw, które nadzorują, a także wnioskują za pośrednictwem swoich organów o finansowanie konkretnych projektów i przedsięwzięć.

Projekty i inwestycje lokalne

projekty unijnePrzyznane tak fundusze mogą finansować część planowanych wydatków, jak również, w zależności od charakteru złożonej inicjatywy, nawet całość poniesionych kosztów. Unijne dotacje stanowią istotną część inwestycji dokonanych w Polsce, przyczyniając się do rozwoju prywatnego biznesu, rozwoju infrastruktury miejskiej i rolnictwa oraz znacznie polepszając jakość i komfort życia Polaków. Aktualnie województwo kujawsko – pomorskie jest w trakcie dysponowania budżetem dotacji przyznanym na lata 2014 – 2020 i wciąż trwa rozpatrywanie bieżących i przyjmowanie nowych wniosków na planowane inwestycje. Niektóre projekty unijne w kujawsko-pomorskim obejmują wielkie inwestycje obejmujące rewitalizację zabytków, budowę i remonty dróg oraz rozwój linii kolejowych i tramwajowych.

projekty unijneTego typu projekty wymagają skomplikowanego planowania, a ich wykonanie może trwać nawet kilka lat, ale to w dużej mierze dzięki unijnym dotacjom przeprowadzanych jest tak dużo projektów w województwie kujawsko – pomorskim. Przedsiębiorstwa prywatne i instytucje publiczne wciąż mają szansę na otrzymanie dotacji do planowanej inwestycji, jako że do wykorzystania jest wciąż ponad 2.5 mld złotych do 2020 roku. To ogromna szansa na przeprowadzenie ambitnych planów, tak w sektorze prywatnym jak i publicznym, które z znacznej mierze zostaną sfinansowane bezpośrednią i bezzwrotną dotacją unijną, tym bardziej że w kolejnych latach pula dotacji dla Polski, w tym dla województwa kujawsko – pomorskiego, zostanie dość znacznie ograniczona. Rozpisanie planu inwestycyjnego i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu może wydawać się skomplikowane i często przedsiębiorcy poddają się i rezygnują z tej możliwości finansowania.

Na rynku funkcjonuje jednak wiele instytucji zajmujących się profesjonalną i kompleksową pomocą w zdobywaniu unijnych środków. Warto więc rozejrzeć się na lokalnym rynku i poszukać organizacji specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy, tym bardziej że w województwie kujawsko – pomorskim jest ich całkiem sporo.