Spadek i oświadczenia z nim związane

Temat spadku pojawia się dopiero w momencie śmierci spadkodawcy. To właśnie wtedy człowiek zostaje obarczony sprawami spadkowymi. Często zdarza się tak, że spadkodawca nie zajął się za życia testamentem albo zrobił to nieumiejętnie i właśnie dlatego w polskim prawie istnieją przepisy regulujące zasady przyznawania spadku.

Prawnik a sprawy spadkowe

sprawy spadkoweSpadek to nic innego jak ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili śmierci, które przechodzą na jego spadkobierców. Spadek to nie tylko zachowany przez zmarłego majątek, ale także wszelkie długi, jakie spadkodawca zdążył zaciągnąć w czasie życia. Sprawy spadkowe najczęściej dotyczą przyjęcia lub odrzucenia spadku, a w tym również jego podziału lub ingerencji w listę osób upoważnionych do dziedziczenia. Z pomocą prawnika skomplikowane sprawy spadkowe w Gdyni mogą zostać rozstrzygnięte w możliwie jak najlepszy sposób dla stron sprawy. W sprawach spadkowych często pojawia się testament. Może być on sporządzony przez każdą osobę, która ukończyła 18 rok życia, chyba że nie pozwala jej na to kondycja psychiczna np. została ubezwłasnowolniona. Testament może przyjmować różne formy: własnoręczną, notarialną, alograficzną lub ustną.

sprawy spadkoweTestament własnoręczny jest całkowicie sporządzony pismem odręcznym i musi zostać opatrzony datą przez testatora. Notarialny testament sporządzany jest przez notariusza i to właśnie on przechowuje oryginał testamentu, wydając uprawnionym osobom wypisy. Testament alograficzny sporządza się w obecności dwóch świadków przed np. kierownikiem urzędu cywilnego. Natomiast testament ustny ma miejsce w wyjątkowych sytuacjach np. wiąże się z ryzykiem nagłej śmierci. W przypadku spadku istnieją trzy różne oświadczenia. Spadkobierca może przyjąć cały oferowany przez spadkodawcę majątek, ale też prawa i zobowiązania zmarłego. Istnieje również opcja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca odziedzicza również długi spadkodawcy. Spadkobierca może również odrzucić spadek, a co za tym idzie, zostaje wykreślony z listy osób do dziedziczenia. Ze sprawami spadkowymi wiążą się często komplikacje. Spadkobiercy mogą nie być zgodni, co do zgodności dziedziczenia i domagać się większej części majątku zmarłego. To prowadzi natomiast do konfliktów rodzinnych i takie sprawy ciągną się latami, generując kolosalne koszty.

O sprawy spadkowe najlepiej zadbać jeszcze za życia, ponieważ w ten sposób można zaoszczędzić rodzinie wielu kłopotów związanych z prawem spadkowym. Jeśli natomiast pojawiają się komplikacje związane ze spadkiem, niezwłocznie należy skontaktować się z prawnikiem, który pomoże w czasie trwania rozprawy.

Źródło danych: https://www.adwokat-mickiewicz.com