Wahania wartości cen na rynku walutowym

Cena danej waluty, która jest wyrażana zazwyczaj w innej walucie, niż obowiązuje w danym kraju nosi nazwę kursu walutowego. Każda z istniejących walu posiada inną wartość. Wartości te są przeliczane i kalkulowane, tak aby ich cena była zgodna z wytycznymi.

Kursy walut z różnych krajów

kursy walut Miejsce transakcji, w którym głównym przedmiotem są wcześniej wspomniane waluty natomiast zwane jest rynkiem walutowym. Aby wyznaczyć kurs walutowy należy skorzystać z parytetu monetarnego, jaki jest sposobem określania wartości danej waluty. Niegdyś, w przeszłości stosowano w tym celu tak zwany parytet czystego złota. Czynnikami, jakie określają podaż oraz popyt danej waluty są przede wszystkim obroty handlowe występujące w stosunkach dwustronnych, a także polityka walutowa. W tradycyjnym podejściu kursy walutowe dzielą na się na płynne oraz sztywne. Kursem płynnym określić można sytuację walutową w pełni ukształtowaną przez mechanizm rynkowy. Natomiast kurs sztywny ustalany jest odgórnie przez państwo. Z upływem czasu pojawiły się również kursy mieszane, one łączą w sobie obydwie powyższe formy. Kształtowany jest rynkowo w czasie ograniczonym przez państwo.

kursy walut Dziś można wyróżnić kilka rodzajów kursów, między innymi są nimi izba walutowa, pełzający, a także opisane powyżej kursy stałe, oraz płynne. Kursy walut w warszawskich kantorach zależne są od umiejscowienia danego przedsiębiorstwa walutowego, ponieważ w centrum Warszawy ceny będą o wiele wyższe, niż te występujące na peryferiach stolicy. Oprócz tego nie można liczyć na stałą cenę kursu walutowego przez dłuższy okres, zazwyczaj zmienia się on często, a uzależnione jest od aktualnego stanu gospodarki państwowej kraju, do którego należy waluta oraz od wskaźnika PKB. Teoretycznie kursy kształtują się także na podstawie czynników makroekonomicznych, jak i wyników gospodarczych jakie osiągają poszczególne państwa. Jednakże najistotniejszą rolę w kształtowaniu kursu posiada wcześniej wspomniana podaż oraz popyt. Często czynniki te kształtują się wbrew oczekiwaniom konsumentów. Ceny walut zależą również od intencji uczestników rynku walutowego, a ich motywy działań niekiedy są niewyjaśnione. Kursy walut nie muszą być jednak wyznaczane przez rynek oraz jego uczestników. Może być on także kształtowany przez bank centralny. W takiej sytuacji nie można mieć pewności czy popyt będzie równoważył się z podażą.

Wnioskować można więc, iż kursy walut w warszawskich kantorach codziennie się wahają. Ceny podawane na tablicach walutowych określają wartość sprzedaży danej waluty, jak i jej kupna. Wyższa z cen zazwyczaj określa sprzedaż, natomiast niższa kupno.